Du học Mỹ – Trung học Burlington Christian Academy, North Carolina

Du học Mỹ – Trung học Burlington Christian Academy, North Carolina

Du học Mỹ – Giới thiệu Trung học Burlington Christian Academy, North Carolina:Trường đang cung cấp Học bổng lên đến 30% cho Hồ sơ nhập học thành công vào trường – kỳ nhập học 2018-2019.

Du học Mỹ – Trung học Burlington Christian Academy, North Carolina

Trường Trung học Tư thục Burlington Christian Academy, NORTH CAROLINA, USA – là trường tư lớn nhất ở khu vực Alamance County, hướng dẫn tâm hồn, truyền cảm hứng cũng như định hướng cho thế hệ trẻ thông qua môi trường học tập nghiêm túc.

Kỹ năng xã hội

Chương trình học tốt

Trường được công nhận bởi các tôt chức: Advanced and Southern Association of Colleg-es and Schools (SACS) và Association of Christian Schools International (ACSI).

Cơ sở vật chất:

Burlington Christian Academy có một trung tâm mới cho việc rèn luyện thân thể và các hoạt động khác cho học sinh. Trong tương lai, trường sẽ cho xây dựng một tòa nhà để phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật.

Chương trình học:

Thời gian học: 08:00 am – 03:15 pm

Hỗ trợ Anh văn: Không

Điểm SAT đầu ra trung bình: 1530

Điểm ACT đầu ra trung bình: 25

Lớp ngoại ngữ: Latin, Spanish

Lớp AP: Calculus, English Language and Composition, Environmental Science, European History, Statistics, US His-tory.

Lớp Danh dự (Honors): Pre-Calculus, Algebra, Chemistry, Spanish, World History Geometry, English, Anatomy.

Yêu cầu đầu vào:

TOEFL /TOEFL Jr / IELTS/ITEP

Burlington Christian Academy đang cung cấp Học bổng lên đến 30% cho Hồ sơ nhập học thành công vào trường – kỳ nhập học 2018-2019.