Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thong – THE được thành lập vào tháng 9 năm 2007 và được xem là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hang đầu trong lĩnh vực viễn thong, đặc biệt là mạng thong tin di động hang đầu tại Việt Nam.

Nhận định về quy định iso 9001 là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý trong doanh nghiệp, công ty đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2008. Ngoài ra, công ty cũng tuân thủ quy định và tiêu chuẩn của nhà nước ban hành trong lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ cấu tổ chức rõ rang trong đó các phòng thực hiện đúng theo chức năng nhiện vụ, không có sự chồng chéo trong hoạt động tác nghiệp lẫn nhau.

Trình độ nhân lực của công ty tương đối cao với đội ngũ cán bộ nhân viên có tinh thần, trách nhiệm với công việc và các ban lãnh đạo cũng cần phải chú trọng để phát triển nguồn nhân lực thong qua việc xác định nhu cầu lực lượng và tiến hành đào tạo định kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế sẵn có, công ty gặp phải một số hạn chế như: chưa xây dựng chính sách và mục tiêu về chất lượng rõ rang thể hiện được cam kết và định hướng của ban lãnh đạo, quy trình nhân diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hệ thống quản lý chất lượng còn hạn chế, công tác thống kê sai lỗi chưa được chú trọng nâng cao.

Nhằm khắc phục những hạn chế trên cũng như doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hang. Ban lãnh đạo công ty quyết định chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn đang được áp dụng với phiên bản mới nhất của iso 9001:2015.

Xem thêm khảo thêm: tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ tại công ty Trí Phúc

Theo đó, công ty được chọn là một trong những doanh nghiệp tham gia chương trình “Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Đây lầ dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa ngành công nghiệp do viện năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện trong khuôn khổ chương trình quốc gia “ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 do chính thủ tướng phê duyệt.

Trong suốt quá tình triển khai dự án, chuyên gia tư vấn tiến hành đào tạo và cho cán bộ công nhân viên công ty từ các phòng ban khác nhau đã được đào tạo về khái niệm chung và các yêu cầu của ISO 9001:2015 nhằm nâng cao nhận thức về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng; hỗ trợ nhóm thực hiện dự án của công ty trong việc hoạch định và lập văn bản hệ thống quan lý chất lượng sản phầm qua chính sách, các mục tiêu, chỉ tiêu, chất lượng và các văn bản quan lý chất lượng, hướng dẫn cho các nhóm cán bộ trực tiếp thực hiện dự án trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại những khu vực chắc năng và phòng ban mà họ phụ trách, đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ đủ trình độ và kỹ năng đánh giá theo yêu cầu của tiêu chuẩn và có khả năng tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ tại công ty.

Các văn bản/tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng do công ty dự thảo cũng được xem xét nhằm cải tiến, đmả bảo phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn và chất lượng hoạt động của công ty. Việc thực hiện và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu quản lý nhà nước, mức độ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng được theo dõi và xác nhận.

Sau nhiều tháng triển khai dự án, công ty kỹ thuật Viễn thong THE đã xây dựng được 4 văn bản trong hệ thống, 16 quy trình. Hiệu quả của dự án được thể hiện rõ qua việc.

+ Cán bộ, nhân viên công ty đã nắm được nội dung cơ bản của iso 9001:2015 thông qua các khóa đào tạo tại công ty

+ Hoàn thành hệ thống văn bản đưa vào sử dụng thong qua việc xác định các quá trình (đặc biệt là quá trình trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hang) trình tự – mối tương tác cũng như cách thức để kiểm soát quá trình như thế nào là tốt nhất.

+ Lãnh đạo dễ dàng kiểm tra tiến độ và kết quả công việc của từng bộ phận và cá nhân trong doanh nghiệp.

+ Môi trường làm việc khoa học, cải thiện về ý thức, tác phong làm việc.

+ 100% dự án được kiểm soát về mặt chất lượng thông qua việc xây dựng các bước kiểm soát thành quy trình và được phổ biến thực hiện nghiêm túc.

+ Cơ chế nhận biết và xử lý sản phẩm không phù hợp tại các công đoạn được nhận biết rõ rang nhất thông qua các quy trình hướng dẫn thực hiện.

+ Cải tiến cách quản lý tài liệu, hồ sơ, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật.

+ Nhận diện được các rủi ro lien quan đến từng quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng, tạo lập cách thức xử lý thống nhất nếu rủi ro xảy ra.

+ Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.

Thành quả của công ty kỹ thuật viễn thông (HTE) là rất đáng ghi nhận, và được giữ vững thành quả đến ngày hôm nay, chuyên gia kiến nghị công ty tiếp tục duy trì hoạt động của ban iso và đặc biệt tiếp tục nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015 nhằm từng bước tổ chức thực hiện hệ thống ngày một hoàn thiện hơn. Để được hiểu rõ hơn hãy liên hệ công ty tư vấn iso Trí Phúc để được tư vấn miễn phí và chính xác nhất.

Trên đây là những kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được áp dụng tại công ty cổ phần kỹ thuật viễn thông HTE, hy vọng với những thông tin sẽ giúp các bạn hiểu thêm về những quy định 9001:2015.