Du học Mỹ – Trung học Glenelg Country School, Maryland

Du học Mỹ - Trung học Glenelg Country School, MarylandDu học Mỹ - Trung học Glenelg Country School, Maryland

Du học Mỹ – Giới thiệu Trung học Glenelg Country School, Maryland: Với phạm vi 90 hécta, Glenelg Country School bao gồm 4 tòa nhà, 4 thư viện, nhiều phòng lab khoa học, khu vực phòng thí nghiệm môi trường ngoài trời, một đài thiên văn, các thiết bị, dụng cụ nghệ thuật đầy đủ, … Đọc tiếpDu học Mỹ – Trung học Glenelg Country School, Maryland