Du học Canada diện SDS 2018: Cơ hội cho học sinh Việt Nam

Du học Canada diện SDS 2018: Cơ hội cho học sinh Việt Nam

Hôm ngày 15/3/2018, chương trình Visa Canada Ưu tiên mới mang tên Study Direct Stream (SDS) được chính thức triển khai tại Việt Nam. Sự ra đời của SDS có thể có ảnh hưởng như thế nào tới các cơ hội du học Canada dành cho học sinh  – sinh viên Việt Nam ? Sơ … Đọc tiếpDu học Canada diện SDS 2018: Cơ hội cho học sinh Việt Nam